CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ

ĐÁNH GIÁ

Phụ nữ ham muốn tình dục thấp có thể hiện diện ở nhiều khoa y tế khác nhau, như khoa tổng quát, khoa tâm thần, phụ khoa và các phòng khám sức khỏe tình dục, tuy nhiên, nhiều khó khăn tồn tại đối với việc chẩn đoán. Nhiều phụ nữ không tự nguyện cung cấp thông tin vì nỗi lo sợ ngượng ngùng với chính bản thân hoặc thậm chí với nhân viên y tế và vì thế các triệu chứng thường không được phát hiện. Không may, nhiều chuyên gia y tế cảm thấy hoặc là ít được trang bị về bệnh hoặc thiếu thời gian để làm việc với bệnh nhân phàn nàn về ham muốn tình dục thấp. Một nghiên cứu đã nhận thấy rằng 90% nhân viên thực hành trong một khoa chăm sóc quan trọng không cảm thấy tự tin trong việc tiến hành chẩn đoán HSDD. (Maclaran 2011)

Một tiền sử bệnh đủ là quan trọng đối với việc đánh giá (xem bên dưới). Xem tiền sử bệnh nên nhắm vào xác định bản chất của vấn đề (đau, ham muốn thấp, kích thích hay những khó khăn về cực khoái), nên nhớ rằng các rối loạn tình dục khác nhau của phụ nữ có thể cùng tồn tại. Thời gian tồn tại của vấn đề, có thể suốt đời hoặc mắc phải và hoặc tình trạng cụ thể hay tổng quát cũng nên được xác định. (Maclaran 2011)

Các yếu tố gây ra hay duy trì về mặt sinh lý, tâm lý và xã hội học nên được tìm kiếm sau đó. (Maclaran 2011)

Tiền sử bệnh phụ khoa nên xác định tình trạng mãn kinh, đặc biệt mãn kinh sớm hay do phẫu thuật và các tình trạng phụ khoa mãn tính khác như lạc nội mạc tử cung, teo âm đạo hoặc bệnh viêm khung xương chậu, là bệnh có thể gây đau khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, các loại thuốc khác nhau có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục bao gồm:

• thuốc chống trầm cảm;
• thuốc làm giảm rối loạn thần kinh;
• thuốc cao huyết áp;
• nội tiết tố;
• các corticosteroid. (Maclaran 2011)

Các yếu tố tâm lý như trầm cảm, lo lắng, lạm dụng thuốc và tiền sử bị lạm dụng tình dục cũng nên được xác định. Các phần quan trọng khác của tiền sử bệnh bao gồm bất cứ khó khăn nào về mối quan hệ, để xác định những bệnh nhân này là những người sẽ được kiểm soát tốt nhất qua sự tư vấn về mối quan hệ, và chức năng tình dục của đối tác. Trong khi nhiều yếu tố này có thể góp phần vào ham muốn tình dục thấp, điều quan trọng cần phải nhớ là đối với một sự chẩn đoán chính thức của HSDD, ham muốn thấp không phải chỉ bị gây ra bởi một tình trạng y khoa duy nhất khác hoặc những tác dụng của thuốc sử dụng đồng thời. (Maclaran 2011)

Các chuyên gia y tế ghi nhận sự ngượng ngùng như là một yếu tố cản trở chủ yếu để bắt đầu một cuộc thảo luận về sức khỏe tình dục, và sự giới hạn về thời gian và thiếu đào tạo là những rào cản quan trọng đối vói việc xác định các vấn đề về tình dục. (Briedite 2013)

Trong các dữ liệu phía dưới, các kết quả của một bảng câu hỏi được đưa cho 300 bệnh nhân của một phòng khám phụ khoa (18 đến 50 tuổi) về những nguyên nhân của việc không hỏi bác sỹ để được giúp đỡ trong trường hợp có vấn đề về tình dục và các nguồn thông tin về hoạt động tình dục. (Briedite 2013)

1. Chỉ số chức năng tình dục của phụ nữ (FSFI)

FSFI, bảng câu hỏi với 19 câu hỏi, đã được phát triển như một công cụ tự đánh giá, tóm tắt, đa chiều để đánh giá các xu hướng chính của chức năng tình dục ở phụ nữ. Về mặt đo lường tâm lý, nó nghe có vẻ dễ dàng để sử dụng, và đã cho thấy khả năng phân biệt giữa những trường hợp lâm sàng và cận lâm sàng. (Rosen 2000)

1. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn cảm thấy quan tâm hay ham muốn tình dục 1 lần?

5 = Hầu như luôn luôn hoặc luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ

2. Trong 4 tuần qua, bạn đánh giá thế nào về mức độ quan tâm hay ham muốn tình dục của bạn?

5 = Rất cao
4 = Cao
5 = Trung bình
2 = Thấp
1 = Rất thấp hay hoàn toàn không có

3. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn cảm thấy bị kích thích tình dục 1 lần trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ

4. Trong 4 tuần qua, bạn đánh giá thế nào về mức độ kích thích tình dục của bạn trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Rất cao
4 = Cao
3 = Trung bình
2 = Thấp
1 = Rất thấp hoặc hoàn toàn không có

5. Trong 4 tuần qua, bạn tự tin như thế nào về việc bạn sẽ trở nên bị kích thích tình dục trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Tự tin rất cao
4 = Tự tin cao
3 = Tự tin trung bình
2 = Tự tin thấp
1 = Rất thấp hay không có tự tin 

6. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn thỏa mãn với sự kích thích (sự phấn khích) của mình trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ 

7. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn trở nên được bôi trơn (“ướt”) 1 lần trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ
0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Cực kỳ khó hoặc không thể
4 = Rất khó
3 = Khó
2 = Hơi khó
1 = Không khó 

8. Trong 4 tuần qua, việc bạn trở nên được bôi trơn (“ướt”) trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục khó khăn như thế nào?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Cực kỳ khó hoặc không thể
4 = Rất khó
3 = Khó
2 = Hơi khó
1 = Không khó 

9. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn duy trì sự bôi trơn (“sự ướt”) của bạn cho đến khi hoàn thành 1 lần hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ  

10. Trong 4 tuần qua, việc duy trì sự bôi trơn (“sự ướt”) của bạn cho đến khi hoàn thành hoạt động hay quan hệ tình dục khó khăn như thế nào?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Cực kỳ khó hoặc không thể
4 = Rất khó
3 = Khó
2 = Hơi khó
1 = Không khó 

11. Trong 4 tuần qua, khi bạn có sự kích thích hay quan hệ tình dục, bao lâu bạn đạt cực khoái 1 lần?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ

12. Trong 4 tuần qua, khi bạn có sự kích thích hay quan hệ tình dục, việc đạt đến cực khoái là khó khăn như thế nào đối với bạn?

0 = Không có hoạt động tình dục
5 = Cực kỳ khó hoặc không thể
4 = Rất khó
3 = Khó
2 = Hơi khó
1 = Không khó

13. Trong 4 tuần qua, bạn hài lòng như thế nào với khả năng đạt cực khoái trong thời gian hoạt động hay quan hệ tình dục?

0 = Không có quan hệ tình dục
5 = Rất hài lòng
4 = Hài lòng trung bình
3 = Hài lòng và không hài lòng tương đương nhau
2 = Không hài lòng trung bình
1 = Rất không hài lòng 

14. Trong 4 tuần qua, bạn đã hài lòng như thế nào với mức độ thân mật về cảm xúc trong thời gian hoạt động tình dục giữa bạn và đối tác của bạn?

0 = Không có quan hệ tình dục
5 = Rất hài lòng
4 = Hài lòng trung bình
3 = Hài lòng và không hài lòng tương đương nhau
2 = Không hài lòng trung bình
1 = Rất không hài lòng 

15. Trong 4 tuần qua, bạn đã hài lòng như thế nào với mối quan hệ tình dục với đối tác của bạn?

0 = Không có quan hệ tình dục
5 = Rất hài lòng
4 = Hài lòng trung bình
3 = Hài lòng và không hài lòng tương đương nhau
2 = Không hài lòng trung bình
1 = Rất không hài lòng 

16. Trong 4 tuần qua, bạn đã hài lòng như thế nào với toàn bộ đời sống tình dục của bạn?

 0 = Không có quan hệ tình dục
5 = Rất hài lòng
4 = Hài lòng trung bình
3 = Hài lòng và không hài lòng tương đương nhau
2 = Không hài lòng trung bình
1 = Rất không hài lòng 

17. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn cảm thấy khó chịu và đau 1 lần trong thời gian dương vật thâm nhập âm đạo?

0 = Không có quan hệ tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ 

18. Trong 4 tuần qua, bao lâu bạn bị khó chịu và đau 1 lần sau khi dương vật thâm nhập âm đạo?

0 = Không cố gắng quan hệ tình dục
5 = Hầu như luôn luôn hay luôn luôn
4 = Hầu hết thời gian (hơn phân nửa thời gian)
3 = Thỉnh thoảng (khoảng phân nửa thời gian)
2 = Một vài lần (ít hơn phân nửa thời gian)
1 = Hầu như không bao giờ hoặc không bao giờ 

19. Trong 4 tuần qua, bạn đánh giá thế nào về mức độ khó chịu và đau trong khi hay sau khi dương vật thâm nhập âm đạo?

0 = Không cố gắng quan hệ tình dục
5 = Rất cao
4 = Cao
3 = Trung bình
2 = Thấp
1 = Rất thấp hay hoàn toàn không có