THÀNH PHẦN

ELLAMUSELLE Banner 1200x570

Mỗi gói chứa:

Thành phần                                                   Hàm lượng

L-arginin                                                          500 mg

Propionyl-L-carnitin                                           250 mg

Muira Puama                                                    250 mg

Damiana (Dịch chiết Turnera Diffusa)                  250 mg

Black cohosh (Dịch chiết Cimicifuga racemosa)      40 mg

Dịch chiết Ginkgo Biloba                                      25 mg

Kẽm                                                                  10 mg

Vitamin B3 (Niacin)                                              8 mg

Genistein                                                           2.5 mg