THÀNH PHẦN

PROXEREX Banner 1200x570 

Mỗi gói chứa:

Thành phần                              Hàm lượng

Propionil-L-carnitin                         250 mg

L-arginin                                      2,500 mg

Vitamin B3 (Niacin)                          8 mg

Acetyl-L-carnitin                            125 mg

Bột Ca cao (flavanol ca cao)           200 mg

Maca                                           150 mg

Kẽm                                             10 mg

Selen                                           50 mcg