24 C
Sài Gòn
24/06/2024

Tin Tức Mới

Ảnh hưởng của các gốc oxy hóa tự...

Trong chủ đề “ Cương dương” chúng ta đã biết: “Không có NO không có cương dương!”.  NO được tổng hợp từ L- arginin và được giải phóng bởi các tế bào thần kinh & tế bào nội mạc của mạch máu trong quá trình đáp ứng với kích thích tình dục. Khi các...

Cương dương và vai trò của NITRIC OXIDE...

Cơ chế sinh lý của sự cương dương vật.Sự cương dương vật là một hiện tượng huyết động học liên quan đến hệ thần kinh trung ương và các yếu tố tại chỗ.  Ở trạng thái bình thường hay không cương, các cơ trơn của các động mạch và của các thể dương vật...