GIẢI PHÁP

 

Giải pháp chuyển hóa năng lượng: sự cần thiết của thời đại chúng ta

Sự suy giảm xảy ra khi mức độ của một chất dinh dưỡng nhất định suy giảm đủ để ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trao đổi chất nhưng không quá thấp để gây ra những dấu hiệu lâm sàng vì sự thiếu hụt đó.
Sự thiếu hụt chỉ xảy ra khi mức độ của vi dưỡng chất đủ thấp để gây ra các triệu chứng lâm sàng của các căn bệnh có liên quan.

Giải pháp chuyển hóa năng lượng Metabolic Approach

  • Cung cấp vi dưỡng chất hướng đến hai mục tiêu  là  điều  trị  từ  giai  đoạn  sớm  và  giai  đoạn nghiêm trọng.
  • Cho phép thực hiện điều trị ở giai đoạn sớm và cung cấp thêm giải pháp để kiểm soát bệnh.
  • Dựa trên cơ chế các hợp chất trao đổi chất và sự kết hợp hiệp lực của chúng.
  • Tập  trung  vào  việc  điều  chỉnh  các  quá  trình trao đổi chất đặc biệt bị thay đổi do sự lão hóa, bệnh tật và việc gia tăng nhu cầu năng lượng.
  • Hướng tới việc trì hoãn quá trình lão hóa, trì hoãn hoặc ngừng sự phát triển của các loại bệnh mãn tính.

Family
2