SẢN PHẨM

Tất cả các sản phẩm của sigma-tau HealthScience được sản xuất bằng việc sử dụng hệ thống thành phần đa chức năng Multifunction Ingredient System ™ (MIS)

Nhằm mục tiêu cụ thể chức năng cơ thể.

Cung cấp, hỗ trợ trao đổi chất để giữ cho các tế bào hoạt động hiệu quả.

Sản phẩm được sản xuất sử dụng các thành phần đặc biệt an toàn đã được chứng minh khoa học.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, với chất lượng cao nhất có thể.

Smiling and happy family lying together on the grass outdoors

3