CHIẾN LƯỢC

24Tại sigma-tau chúng tôi phát triển phương pháp Metabolic ApproachTM, đây là cơ sở  phát triển cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi.

Chuyển hóa là cốt lõi của cuộc sống. Nó tạo ra cơ thể và làm cho cơ thể hoạt động, tái sản xuất, giúp cơ thể đề kháng để chống lại sự xâm nhập từ môi trường, và chống lại tác động của tuổi tác. Khi sự trao đổi chất bị gián đoạn vượt quá một giới hạn nhất định, bệnh tật sẽ tấn công cơ thể, thậm chí có thể tử vong.

Metabolic ApproachTM là gì?
Hãy nhìn hình ảnh bạn trong gương, bạn đang thấy sự trao đổi chất của chính cơ thể bạn: cơ thể của bạn, sự chuyển động của bạn, phản ứng của cơ thể bạn với môi trường, đó chính là sự chuyển hóa năng lượng.

Nếu bất kỳ phần nào của quá trình trao đổi chất trong cơ thể thay đổi hay ngưng hoạt động, cơ thể của bạn sẽ mất đi khả năng phản ứng với bệnh tật, không chống lại được sự lão hóa cũng như tất cả các tác động thường ngày.

Vi chất dinh dưỡng là nguyên liệu cho sự trao đổi chất của cơ thể bạn và từng quá trình trao đổi chất khác nhau cần vi chất dinh dưỡng khác nhau.

Quá trình trao đổi chất có thể thay đổi nếu các vi chất dinh dưỡng không còn ở mức tối ưu.
Sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng có thể xảy ra bởi bất kỳ của các yếu tố nào sau:

  • Thiếu một chất dinh dưỡng đặc trưng do chế độ ăn không lành mạnh.
  • Lão Hóa – khi bạn càng lớn tuổi, sự trao đổi chất càng trở nên kém hiệu quả và cơ thể bạn gặp nhiều khó khăn hơn để hấp thụ các vi chất dinh dưỡng cần thiết.
  • Bệnh tật – áp lực oxy hóa gây ra do phản ứng của cơ thể với bệnh tật cũng có thể gây ra việc thiếu chất dinh dưỡng.
  • Nhu cầu năng lượng tăng.

 Giải pháp chuyển hóa năng lượng là gì?
Giải pháp chuyển hóa năng lượng là việc áp dụng nhằm vào vi chất dinh dưỡng để hỗ trợ hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sự chuyển hóa xảy ra trong quá trình cơ thể chống lại bệnh tật và lão hóa, có liên quan đến sự tối ưu hóa các chất dinh dưỡng được lựa chọn, để cải thiện chất lượng cuộc sống.

[800x566] Helix man